Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

RADONMÄTNING I MALMÖ

Radon är en luktfri och osynlig gas, och om du anar att du har radon i din fastighet, kontakta då Nomor! Visste du att radon orsakar ungefär 500 lungcancerfall om året bara i Sverige? Därför kan du enkelt med hjälp av en radondetektor få svar på om din fastighet har nivåer över gränsvärdena. I flerbostadshus ska uppgifter om radonmätning lämnas i energideklarationen vart tionde år vilket också gör det nödvändigt med radonmätning.

Beställ radondetektorer via oss! Efter minst 60 dagars mätning under eldningssäsongen 1 oktober–30 april är de klara att läsas av. Observera att det krävs två mätpunkter hos varje hushåll som ska mätas. Metoden vi använder är ackrediterad av SWEDAC och godkänd av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige. Vi skickar in detektorerna till ett ackrediterat laboratorium som analyserar svaren – därefter hjälper vi dig tolka svaren!

Som fastighetsägare är du ansvarig för att radonhalten inte överstiger riktvärdet i inomhusluften för bostäder och allmänna lokaler, enligt strålskyddslagen (2018:396). Då ingår att se till att radonhalterna är kontrollerade samt stå för mätningar och radonsanering om så krävs. Från och med 1 juni 2018 gäller omfattas arbetsplatser av samma krav men då är det arbetsgivaren som är ansvarig. Varje kommuns miljöförvaltning bedriver tillsyn och genomför granskningar för att kontrollera radonhalten i på arbetsplatser, flerbostadshus, i allmänna lokaler, skolor inklusive förskolor.

Vi har i dagsläget endast möjlighet att utföra radonmätning i kommersiella fastigheter.

Behöver du mäta radonhalten i dina fastigheter? Kontakta oss!