Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

RADONMÄTNING I ÖREBRO

Visste du att radonmätning är nödvändig för att ta reda på om du har radon eller inte i din fastighet? Visste du att höga radonhalter ger upphov till ca 500 lungcancerfall om året och detta bara i Sverige. Radon kan förekomma i alla hustyper. 

Ett enkelt sätt att ta reda på om du har höga nivåer av radon i dina fastigheter är att utföra mätning med hjälp av radondetektorer. I flerbostadshus behöver dessutom uppgifter om radonmätning lämnas i energideklarationen vart tionde år.

Få koll på radonhalten med radondetektorer från oss! Detektorerna ska hänga uppe i minst 60 dagar under eldningssäsongen 1 oktober–30 april och det krävs två detektorer hos varje utsett hushåll i fastigheten. Denna mätmetod är ackrediterad av SWEDAC och godkänd av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige. Vi samarbetar med ackrediterade laboratorier som analyserar svaren – dessutom hjälper vi dig tolka svaren!

Visste du att fastighetsägare är ansvariga för att radonhalten inte överstiger riktvärdet i inomhusluften för bostäder och allmänna lokaler, enligt strålskyddslagen? De ska även se till att radonhalterna är kontrollerade och stå för mätningar och eventuell radonsanering. Sedan sommaren 2018 gäller samma krav även arbetsplatser, då är det arbetsgivaren som är ansvarig. Miljöförvaltningen vid varje kommun genomför tillsyn och granskningar för att kontrollera radonhalten i flerbostadshus, på arbetsplatser, i allmänna lokaler, skolor och förskolor.

I nuläget utför vi endast radonmätningar i kommersiella fastighetsbestånd och lokaler. Välkommen att kontakta oss!

Behöver du mäta radonhalten i dina fastigheter? Kontakta oss!