Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

RADONMÄTNING I STOCKHOLM

Radon är en osynlig och luktfri gas som därför är svår att upptäcka utan professionella mätinstrument. Alla hus kan innehålla radon, det kan finnas i byggmaterial som blåbetong i fastighetens konstruktion men oftast kommer gasen från marken under huset. Vi utför professionell mätning av radon och arbetar utefter Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. Mätningen ska pågå i minst 60 dagar under eldningssäsongen som infaller mellan den 1 oktober och 30 april och vi samarbetar med ackrediterade laboratorier som analyserar resultaten. På så sätt säkerställer vi att mätresultaten blir pålitliga och säkra.

Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att man utför radonmätningar vart tionde år eller efter ombyggnationer som kan bidra till förhöjda nivåer av radon. I flerbostadshus behöver dessutom uppgifter om radonmätning lämnas i energideklarationen vart tionde år. Med oss får ni en hög servicenivå till konkurrenskraftigt pris.

Fastighetsägare är ansvariga för att radonhalten inte överstiger riktvärdet i inomhusluften för bostäder och allmänna lokaler, enligt strålskyddslagen (2018:396). De ska även se till att radonhalterna är kontrollerade och stå för mätningar och eventuell radonsanering. Sedan 1 juni 2018 gäller samma krav även arbetsplatser, då är det arbetsgivaren som är ansvarig.

Kontakta oss redan idag för en skräddarsydd offert för mätning i dina fastigheter eller lokaler i Stockholms län!

Behöver du mäta radonhalten i dina fastigheter? Kontakta oss!