RADONMÄTNING I STOCKHOLM

Har du koll på radonhalten i dina fastigheter? I Sverige rapporteras varje år ca 500 lungcancerfall som en följd av exponering av radon. Radon är en osynlig samt luktfri gas och kan finnas i alla typer av hus. Därför är det enda sättet att ta reda på hur höga radonhalterna är i en fastighet att utföra mätning med professionell mätutrustning. Innefattar ditt fastighetsbestånd flerbostadshus behöver du dessutom lämna uppgifter om radonmätning i energideklarationen vart tionde år. 

Hos oss kan du beställa radondetektorer! Låt dem därefter hänga uppe i minst 60 dagar under eldningssäsongen 1 oktober–30 april. I de hushåll som väljs ut för mätning krävs två mätpunkter. Mätmetoden vi använder är ackrediterad av SWEDAC och godkänd av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige. Vi sköter leveransen av detektorerna till ackrediterat laboratorium som analyserar svaren.

I dagsläget har vi endast möjlighet att hjälpa kommersiella fastighetsägare.

Behöver du mäta radonhalten i dina fastigheter? Kontakta oss!