RADONMÄTNING I SUNDSVALL

Har du mätt radonet i ditt fastighetsbestånd? För varje år orsakar radon uppemot 500 fall av lungcancerfall och då bara i Sverige. För att du ska få kännedom om din fastighet har problem med radon eller ej ska du använda dig av radondetektorer. För radon kan nämligen ta sig in i varje typ av hus. Det är viktigt att när du gör en radonmätning att värdena inte passerar gränsvärdet. För flerbostadshus måste uppgifter om radonmätning lämnas i energideklarationen minst vart tionde år.

Vi hjälper dig med hela processen vid radonmätning – från mätning till tolkning av analyssvar. Radondetektorerna ska hänga uppe i minst sextio dagar under perioden under eldningssäsongen den 1:a oktober–30:e april och det behövs två mätenheter i varje utsett hushåll i fastigheten. Metoden vi använder oss av är ackrediterad av SWEDAC och godkänd av Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige. Analyssvaren som kommer från laboratoriet får du hjälp att tyda. Vi samarbetar uteslutande med ackrediterade laboratorier.

I dagsläget utför vi endast radonmätningar i kommersiella fastighetsbestånd och lokaler. Välkommen att kontakta oss för offert redan idag!

Behöver du mäta radonhalten i dina fastigheter? Kontakta oss!