RADONMÄTNING I UDDEVALLA

Inte många vet att omkring 500 lungcancerfall varje år orsakas av radon bara i Sverige. Radon kan finnas i alla typer av fastigheter. Har du koll på radonhalten i ditt fastighetsbestånd? Vart tionde år måste du som ägare av flerbostadshus lämna uppgifter om radonmätning i energideklarationen. För att få reda på om radonhalterna i dina fastigheter ligger på nivåer som överskrider gränsvärdet behöver du genomföra en mätning med radondetektorer. 

Hos oss på Nomor ingår allt som behövs för en korrekt radonmätning – från mätning till tolkning av analyssvar. Mätningarna gör av så kallade radondetektorerna, som ska hänga uppe i fastigheten i minst sextio dagar under perioden 1:a oktober–30:e april. Det behövs två mätenheter i varje utsedd bostad i fastigheten. Vår mätmetod är ackrediterad av SWEDAC och godkänd av Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige. Analyssvaren som kommer från laboratoriet får du hjälp att tyda och vi samarbetar uteslutande med ackrediterade laboratorier.

Vi utför i dagsläget primärt radonmätningar i flerbostadshus och lokaler. Välkommen att kontakta oss för kostnadsförslag och rådgivning redan idag!

Behöver du mäta radonhalten i dina fastigheter? Kontakta oss!