RADONMÄTNING I UMEÅ

Har du koll på radonhalten i dina fastigheter? Omkring 500 lungcancerfall varje år orsakas av radon bara i Sverige. Det är 500 för många tycker vi på Nomor, och erbjuder därför Radonmätning som en av våra många tjänster.

För att få veta om radonhalterna i dina fastigheter ligger på nivåer som överskrider gränsvärdet behöver du genomföra en mätning med radondetektorer. Vart tionde år måste uppgifter om radonmätning lämnas i energideklarationen gällande flerbostadshus.

Vid radonmätning med oss ingår allt – från mätning till tolkning av analyssvar. Radondetektorerna som placeras ut ska hänga uppe i minst sextio dagar under perioden under eldningssäsongen den 1:a oktober–30:e april. Det behövs två mätenheter i varje utsedd bostad i fastigheten. Vår mätmetod är ackrediterad av SWEDAC och godkänd av Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige. Analyssvaren som lämnas från laboratoriet får du hjälp att tyda och vi samarbetar uteslutande med ackrediterade laboratorier.

Vi utför i dagsläget primärt radonmätningar i kommersiella fastighetsbestånd och lokaler. Välkommen att kontakta oss för kostnadsförslag och rådgivning redan idag!

Behöver du mäta radonhalten i dina fastigheter? Kontakta oss!