Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av sidan. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du cookies.

RADONMÄTNING I UPPSALA

Vet du ifall du har radon i dina fastigheter? Radon ligger bakom ca 500 lungcancerfall per år i Sverige och kan finnas i alla typer av hus. Eftersom radon är en osynlig och luktfri gas krävs särskild mätutrustning, så kallade radondetektorer. Som du säkert känner till behöver uppgifter om radonmätning lämnas i energideklarationen avseende flerfamiljshus vart tionde år.

Beställ radondetektorer av oss och låt dem därefter hänga uppe i minst 60 dagar under eldningssäsongen 1 oktober–30 april! Då får du svar på hur höga radonhalterna är i dina fastigheter. Det är viktigt att tänka på att det krävs två mätpunkter hos varje utsett hushåll. Mätmetoden vi använder är ackrediterad av SWEDAC och godkänd av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige. Vi samarbetar med ackrediterade laboratorier som analyserar svaren.

I dagsläget har vi endast möjlighet att utföra mätning i kommersiella fastighetsbestånd och lokaler.

Behöver du mäta radonhalten i dina fastigheter? Kontakta oss!