RADONMÄTNING I UPPSALA

Vet du ifall du har radon i dina fastigheter? Radon ligger bakom ca 500 lungcancerfall per år i Sverige och kan finnas i alla typer av hus, det kan finnas i byggmaterial som blåbetong i fastighetens konstruktion men oftast kommer gasen från marken under huset. Eftersom radon är en osynlig och luktfri gas krävs särskild mätutrustning, så kallade radondetektorer. Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer ska radonmätningar utföras vart tionde år eller efter ombyggnationer som anses kunna ge förhöjda radonhalter. Som du säkert känner till behöver uppgifter om radonmätning lämnas i energideklarationen avseende flerfamiljshus vart tionde år.

Anlita oss för professionell mätning av radon som utförs enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. Mätningen ska ske under eldningssäsongen som infaller mellan den 1 oktober och 30 april och pågå i minst 60 dagar. Det är viktigt att tänka på att det krävs två mätpunkter hos varje utsett hushåll. Då vi samarbetar med ackrediterade laboratorier kan vi säkerställa att mätresultaten blir pålitliga och säkra.

Fastighetsägare är ansvariga för att radonhalten inte överskrider riktvärdet  för bostäder och allmänna lokaler, enligt strålskyddslagen. Som fastighetsägare ska man även se till att radonhalterna är kontrollerade och stå för mätningar och eventuell radonsanering. Sedan mitten på 2018 omfattas även arbetsplatser men då är det istället arbetsgivaren som är ansvarig.

Vi hjälper dig med radonmätning i hela Uppsala med omnejd!

Behöver du mäta radonhalten i dina fastigheter? Kontakta oss!