Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

NOMOR FÖRSÄKRING

Nomor Försäkring erbjuder försäkringslösningar avseende skadedjurstjänster för fastighets- och försäkringsbolag.

 

INFORMATION OM FÖRSÄKRINGSDISTRIBUTION

Försäkringen distribueras av: Nomor Försäkring AB (516401-8474), Tusbystråket 1B, 191 61 Sollentuna. Telefon 0771-122300.
Försäkringen distribueras utan att distributören lämnat råd baserat på sådan opartisk analys som avses i Lag om försäkringsdistribution 4 kap 2§.
Nomor Försäkring AB är ett försäkringsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn (www.fi.se).
Konsumentverket utövar tillsyn avseende bolagets marknadsföring och reklam (www.konsumentverket.se).

Om vi inte är överens

Klicka här för att läsa Nomors Försäkrings besvärhänvisning.

Finansiella rapporter

Nomor Försäkring AB

Klicka på länkarna nedan får att läsa bolagets SFCR-rapporter
SFCR - Rapport om Solvens och Finansiell ställning 2022

SFCR - Rapport om Solvens och Finansiell ställning 2021