Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

NOMOR SAMARBETAR MED AXELHEDS BIGÅRDAR OCH EKOTJÄNSTER

Nomor samarbetar sedan våren 2022 med Axelheds bigårdar och ekotjänster. Samarbetet avser skötsel och utveckling av Nomors bikupa och kommande insektshotell på huvudkontorets tak i Sollentuna. På detta sätt vill Nomor bidra till den biologiska mångfalden som ligger i linje med Nomors hållbarhetsarbete som du kan läsa mer om här. Tillsammans med Axelheds bigårdar och ekotjänster följer vi bisamhällets utveckling med stort intresse. Följ oss gärna på Facebook och Linkedin för att del av våra statusuppdateringar om bikupan där. Nedan kan du ta del av mer djupgående lägesrapporter om utvecklingen i Nomors bikupa och insektshotell. 

Klicka här för att läsa lägesrapporten för Nomors bikupa juni 2022!