PERSONUPPGIFTS- OCH INTEGRITETSPOLICY

Personlig integritet och skydd av personuppgifter är viktigt för Nomor. Denna policy innehåller information om hur vi hanterar personuppgifter och berättar vad ni har för rättigheter med avseende på vår personuppgiftsbehandling.

”Ni” eller ”er” betyder i denna policy din organisation, dig som person eller någon som handlar för din räkning på något vis. ”Vi” betyder i denna policy Nomor AB.

Vart, hur och varför vi hämtar in och använder personuppgifter

Hur era personuppgifter hamnar hos oss varierar såklart och beror på hur ni kommer i kontakt med oss. Antingen tillhandahåller ni informationen själva till oss genom vår hemsida eller kundtjänst eller så eller så kommer den från tredje part, företag som vi samarbetar med och som finns inom EU/EES.

När du kontaktar oss via vår hemsida

Oavsett om du anmäler en skada på vår hemsida eller om du kontaktar oss genom vårt kontaktformulär på hemsidan så samlar vi in vissa personuppgifter om dig. Uppgifterna samlas främst in från er själva, från någon annan i er organisation eller någon av våra samarbetspartners som ni har avtal med och som ni nyttjar. Detta kan vara kontaktuppgifter, adressuppgifter, namnuppgifter, yrkesuppgifter, försäkringsnummer och skadeuppgifter.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är huvudsakligen berättigat intresse och avtal. Vi använder dessa uppgifter till att utföra våra tjänster åt er och för att kunna föra statistik, statistiken kan vi sedan använda till att hjälpa till att planera våra resurser eller kommunicera till våra samarbetspartners som ni har avtal med.

Nomor har ett berättigat intresse av att kunna hålla en skadeanmälningsfunktion över nätet, att kunna erbjuda våra kunder eller andra som vill komma i kontakt med oss att göra det via nätet samt att kunna hålla viss statistik över det arbete vi utför.

När du kontaktar vår kundtjänst via telefon

Om du ringer in till vår kundtjänst beror det oftast på att du vill anmäla en skada, få råd om skadedjursbekämpning du kan utföra själv eller för att du vill komma i kontakt med någon som jobbar hos oss. Uppgifterna samlas främst in från er själva, från någon annan i er organisation eller någon av våra samarbetspartners som ni har avtal med och som ni nyttjar. Vi efterfrågar ofta olika personuppgifter från dig i anledning av detta och det rör sig om namnuppgifter, adressuppgifter, kontaktuppgifter, försäkringsnummer, yrkesuppgifter och skadeuppgifter.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är huvudsakligen berättigat intresse och avtal. Vi använder dessa uppgifter till att utföra våra tjänster åt er och för att kunna föra statistik, statistiken kan vi sedan använda till att hjälpa till att planera våra resurser eller kommunicera till våra samarbetspartners som ni har avtal med.

När du kontaktar vår kundtjänst över telefon är vårt berättigade intresse att kunna tillhandahålla en kundtjänst den rättsliga grunden för behandlingen.

När du är kund hos oss

Under pågående avtalsrelation med oss är personuppgiftsbehandlingen nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter som leverantör till er utifrån avtalet samt bolagets rättsliga skyldigheter inom bokföring och skatt. Den rättsliga grunden för behandlingen är i huvudsak avtal och lag.

Uppgifterna samlas främst in från er själva eller från någon annan i er organisation. De personuppgifter vi behandlar om er kan i detta fall vara t.ex. kontaktuppgifter, namnuppgifter, yrkesuppgifter, skadeuppgifter och kontouppgifter.

I vissa fall har vi även ett berättigar intresse av att kunna föra viss statistik över det arbete vi utför för att kunna planera vår verksamhet eller att behandla era uppgifter på andra sätt för att kunna agera som modern leverantör av skadedjursbekämpning och livsmedelshygien och säkerhet.

När du är anställd hos oss

För att läsa mer om hur dina personuppgifter behandlas besök Nomors intranät.

Delning av information

Vi säljer aldrig er information till någon tredje part. Vi delar dock ibland informationen med andra företag inom vår koncern eller samarbetsföretag. Då vi delar information med samarbetsföretag till oss beror det nästan uteslutande på att de har ett avtal med oss som ni nyttjar. Dessa företag har en lika stark rättslig eller kontraktuell skyldighet att säkra informationen.

De mottagare vi kan komma att dela er information med faller under följande kategorier:

  • Myndigheter, samarbetsföretag (såsom försäkringsbolag, fastighetsbolag och hyresvärdar), leverantörer av finanstjänster (t.ex. inkassoföretag), leverantörer av kundsupport eller IT-leveratörer.
  • Företagen sparar all information inom EU/EES.

Marknadsföring

De personuppgifter vi samlar in om er kan komma att användas i marknadsföringssyfte. Det är främst namnuppgifter, kontaktuppgifter och yrkesuppgifter som vi behandlar för detta ändamål.

Marknadsföringen kan vara i form av direktutskick via mejl eller om ni är kund hos oss för att erbjuda er liknande kompletterande tjänster eller för att informera om kampanjer och rabatter.

Kontakt

För kontakt med oss gällande denna policy och vår behandling av personuppgifter går det bra att maila till gdpr@nomor.se, detta gäller också om ni vill utöva era rättigheter som registrerad.

Rättigheter

Som registrerad har ni ett antal rättigheter som rör era personuppgifter. Ni har rätt att komma åt era personuppgifter, rätt att få personuppgifterna raderade, rätt att få personuppgifterna rättade, och att begränsa eller invända mot vår behandling av era personuppgifter. Ni har rätt att ta tillbaka ett medgivande om behandling, rätt att undantas från att ta emot framtida marknadsföring från oss och under visa omständigheter att få informationen överförd till er eller någon tredje part och ni har också rätt att invända mot profilering och automatiserat beslutsfattande.

Tillsynsmyndigheten https://www.datainspektionen.se/ kan ni vända er till om ni skulle ha klagomål på vår behandling av personuppgifter.

Vi förbehåller oss rätten att ändra informationen i denna policy från tid till annan.