MATSÄKERHET

Grundkurs i livsmedelshygien och egenkontroll

Den här kursen vänder sig till alla som hanterar livsmedel i någon form, med eller utan förkunskaper i livsmedelssäkerhet. Kursinnehållet är upplagt utifrån Livsmedelsverkets krav och är den utbildning som efterfrågas av myndigheternas inspektörer och genomförs i samarbete med Restaurangtjänster. Målet är att du förutom kunskapen, även ska få inspiration och motivation att använda det du lärt dig under kursen i din verksamhet. 

Praktisk information

  • Omfattning: 1 heldag
  • Kursmoment: Grundläggande livsmedelshygien och egenkontroll som baseras på Livsmedelsverkets och SAMS kursplan, HACCP-baserad egenkontroll, innebörden av nya lagar och regler. En detaljerad beskrivning av kursinnehållet skickas på begäran.
  • Intyg: efter genomförd kurs utfärdas ett diplom.
  • Kursavgift: 1 955 kr t.o.m. 31 augusti 2019 (ordinarie pris 2 300 kr). Kursdokumentation, lunch och fika ingår.

Utbildningsorter och datum:

  • Stockholm: 26 augusti, 16 september, 7 oktober, 28 oktober, 18 november, 9 december
  • Göteborg: 23 september, 21 oktober, 25 november
  • Malmö: 9 september, 4 november
  • Helsingborg: 14 oktober

Bokningsformulär