MATSÄKERHET

Grundkurs i livsmedelshygien och egenkontroll

Den här kursen vänder sig till alla som hanterar livsmedel i någon form, med eller utan förkunskaper i livsmedelssäkerhet. Kursinnehållet är upplagt utifrån Livsmedelsverkets krav och är den utbildning som efterfrågas av myndigheternas inspektörer och genomförs i samarbete med Restaurangtjänster. Målet är att du förutom kunskapen, även ska få inspiration och motivation att använda det du lärt dig under kursen i din verksamhet. 

Praktisk information

  • Omfattning: 1 heldag
  • Kursmoment: Grundläggande livsmedelshygien och egenkontroll som baseras på Livsmedelsverkets och SAMS kursplan, HACCP-baserad egenkontroll, innebörden av nya lagar och regler. En detaljerad beskrivning av kursinnehållet skickas på begäran.
  • Intyg: efter genomförd kurs utfärdas ett diplom.
  • Kursavgift: 2 300 kr. Kursdokumentation, lunch och fika ingår.

Utbildningsorter och datum:

  • Stockholm: 3 februari, 24 februari, 20 mars, 15 april, 11 maj och 8 juni
  • Göteborg: 10 februari och 27 april
  • Malmö: 17 februari och 6 maj

Bokningsformulär