Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av sidan. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du cookies.

GRUNDKURS I LIVSMEDELSHYGIEN OCH EGENKONTROLL

Detta är en lärarledd grundutbildning i livsmedelshygien. Kursen vänder sig till dig som hanterar någon form av livsmedel. Du behöver inte ha några förkunskaper sedan tidigare. Kursen är baserad på Livsmedelsverkets kursplan och följer livsmedelsverkets rekommendationer. Bristande kunskap om hygien och temperaturer orsakar de flesta matförgiftningar och det är du som livsmedelsföretagare som ansvarar för att den mat du säljer eller serverar är säker. Med den här utbildningen får du de grundläggande kunskaper du behöver för att hantera livsmedel på ett säkert sätt. Våra utbildare går igenom de olika avsnittet på ett inspirerande sätt för att öka din motivationen att  använda de nya kunskaperna på din arbetsplats. Vi går även igenom innebörden av nya lagar och regler. Efter genomförd utbildning har du möjlighet att gå någon av våra HACCP-kurser.

 • Omfattning: heldag (kl. 9–16)
 • Kursmoment:
  Mikrobiologi – de vanligaste mikroorganismernas förekomst och egenskaper.
  Allergi – vad det är, riskerna och hur man undviker att orsaka allergiska reaktioner.
  Märkning – generellt om regler och krav för märkning.
  Hygien – betydelsen av god hygien och hygieniska förhållanden på arbetsplatsen
  Kontamineringsvägar – spridning av föroreningar inom verksamheten
  Matförgiftningar – orsaker, konsekvenser, omfattning, kostnader och hur man förebygger.
  Egenkontroll – hur man arbetar med kontrollprogram, HACCP och verksamhetsstyrning.
  Lagstiftning – uppbyggnaden av regelverket och myndigheternas roll.
 • Intyg: efter genomförd kurs utfärdas ett diplom.
 • Kursavgift: 2 300 kr per deltagare (exkl. moms).

 

Bokningsformulär