HACCP-KURS

Kursen riktar sig till dig eller de i din verksamhet som är ansvariga för livsmedelshantering och kvalitet samt de som kommer att arbeta med eller ansvara för verksamhetens HACCP-plan. För att gå den här kursen behöver du ha grundläggande kunskaper inom livsmedelshygien, du har med fördel gått någon av våra grundkurser inom livsmedelshygien och egenkontroll. Vi fördjupar oss i egenkontroll, HACCP, faroanalyser och flödesscheman. Målet är att du efter avslutad utbildning själv ska kunna göra ett flödesschema, en faroanalys, ta fram kritiska kontrollpunkter och anpassa ett egenkontrollprogram.

 • Omfattning: heldag (kl. 9–16)
 • Kursmoment: 
  Grunderna till HACCP.
  Syftet med en HACCP-plan; lagkrav, ekonomisk vinning och trygghet för konsumenten.
  Stegen som leder fram till en HACCP-plan.
  Vad en faroanalys är och hur man gör en sådan.
  Vilka farorna är – mikrobiologiska, fysikaliska, kemiska eller allergena.
  Mikrobiologiska faror – specifika kunskaper om de vanligaste.
  Praktiska övningar där kunskapen skall tillämpas.
 • Intyg: efter genomförd kurs utfärdas ett diplom.
 • Kursavgift: 2 300 kr per deltagare (exkl. moms).

Bokningsformulär