KURS I ALLERGI OCH SPECIALKOST

Det här är en lärarledd kurs (digital eller på plats) om allergi och specialkost. Med kursen utvecklar du dina kunskaper om vad allergier, överkänslighet och intoleranser är för något och vilka reaktioner de kan ge. Du får insikt om vad allergener är, vad som kan hända om ett allergen finns där den inte ska finnas och hur man kan arbeta för att förhindra detta i köket och serveringen. Målet är att du redan dagen efter kursen ska kunna använda dina nya kunskaper i arbetet.

 • Omfattning: hel- eller halvdag
 • Kursmoment: 
  Allergier, intoleranser, överkänslighet.
  Livsmedel som kan orsaka reaktioner.

  EU:s allergenlista
  Märkningsregler och rutiner
  Tips för hantering av specialkost
 • Intyg: efter genomförd kurs utfärdas ett diplom.
 • Kursavgift: pris på begäran.

Bokningsformulär