INDUSTRISANERING

Vi hjälper industrier med olika typer av saneringar. Nedan tar vi upp de vanligast förekommande industrisaneringarna vi utför men ni är alltid välkomna att kontakta oss för anpassade uppdrag.

Saneringar mot salmonella

Utbrott av salmonella kan få förödande konsekvenser som kontaminerade produkter och produktionsstopp. Vi kan hjälpa er att förebygga detta genom noggrann rengöring i riskområdena.

Utmaningarna börjar oftast vid in- och utlastningshallar som behöver saneras. Detta för att de tar emot lastbilar ifrån hela Europa som skapar en viss förekomst av smittspridning. Fåglar som rör sig i området är också en smittorisk på grund av spillning, bon, fjädrar och kadaver. En salmonellasanering inleds med att tak, väggar, golv och fundament tvättas med hetvatten. Detta efterföljs av kem som kontaktsprutas för att få bort alla bakterier som befinner sig i in- eller utlastningsområdet. När detta är utfört kalkas områdets markytor i ett förebyggande syfte, då kalk gör att PH-värdet höjs, vilket resulterar i att bakterierna inte trivs och dör ut.

Silodykning

Att hålla en god hygienisk nivå i sina silos är A och O för att hålla skadedjuren borta. Vi kan hjälpa er med detta genom silodykning som innebär att utbildade tekniker hissas ner i silon och rengör dess väggar och botten ifrån kvarsittande efterprodukter som skapats under tiden den använts.

"Häng" (material som fastnat på silons väggar) tas bort liksom mögelpåväxt och eventuella skadedjur och dess bon. Skadedjur som oftast påträffas i en silo är mott, kornvivel och mjölbaggar. Dessa förstör inte bara produkten utan följer även med leveransen till köparen vilket går att undvika om man kontinuerligt rengör och håller silon fri från restprodukter. Vi använder oss av miljövänliga metoder som renblåsning med hjälp av tryckluft. Vid kontinuerlig rengöring, minst en gång per år enligt rekommendation, bibehåller ni en god produktkvalitet. En ren silo skapar en miljö där skadedjur inte trivs och kan frodas. Risken minskar alltså för att mott och liknande skadedjur etablerar sig i silon.

Gasning

I vissa fall kan byggnader som drabbats av svåra skadedjursangrepp behöva gasas. Vi har kompetensen som krävs för att utföra detta och hjälper er gärna. Vid gasarbeten tjänstgör minst en gasledare med klass 1 SoX behörighet, samt en assisterande gasledare med So1 tillstånd.

Behöver du sanera? Kontakta oss!