Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

INDUSTRISANERING

Vi hjälper industrier med olika typer av saneringar. Nedan tar vi upp de vanligast förekommande industrisaneringarna vi utför men ni är alltid välkomna att kontakta oss för anpassade uppdrag.

Saneringar mot salmonella

Utbrott av salmonella kan få förödande konsekvenser som kontaminerade produkter och produktionsstopp. Vi kan hjälpa er att förebygga detta genom noggrann rengöring i riskområdena.

Utmaningarna börjar oftast vid in- och utlastningshallar som behöver saneras. Detta för att de tar emot lastbilar ifrån hela Europa som skapar en viss förekomst av smittspridning. Fåglar som rör sig i området är också en smittorisk på grund av spillning, bon, fjädrar och kadaver. En salmonellasanering inleds med att tak, väggar, golv och fundament tvättas med hetvatten. Detta efterföljs av kem som kontaktsprutas för att få bort alla bakterier som befinner sig i in- eller utlastningsområdet. När detta är utfört kalkas områdets markytor i ett förebyggande syfte, då kalk gör att PH-värdet höjs, vilket resulterar i att bakterierna inte trivs och dör ut.

Gasning

I vissa fall kan byggnader som drabbats av svåra skadedjursangrepp behöva gasas. Vi har kompetensen som krävs för att utföra detta och hjälper er gärna. Vid gasarbeten tjänstgör minst en gasledare med klass 1 SoX behörighet, samt en assisterande gasledare med So1 tillstånd.

Behöver du sanera? Kontakta oss!