Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

MÖGELSANERING

Mögel är ett symtom på för hög fukthalt, antingen i luften eller i materialet som möglet växer på. Problem med mögel kan uppstå av olika anledningar, men det är alltid relaterat till vatten- eller fuktskador på grund av allt från otillräcklig ventilation eller konstruktionsfel till skador på avrinning, rörbrott eller översvämning.

Är du i behov av mögelsanering hjälper vi dig. Vi har bred erfarenhet inom mögel och utför olika typer av saneringar mot det i hela Sverige. Beroende på orsak, omfattning och underlag så går det oftast att avlägsna möglet med hjälp av mögelsanering. Vid små skador räcker det ofta med en enkel bestrykning med lämpligt avdödande och rengörande preparat.

Stora skador behöver ofta bearbetas mekaniskt genom till exempel borstning eller tvättning tillsammans med applicering av lämpligt avdödande och rengörande preparat. Vi använder oss uteslutande av miljövänliga preparat som inte efterlämnar några farliga restprodukter.

Vi inleder alltid med en behovsanalys för att kartlägga vilken metod som är lämplig i varje enskilt fall. Kontakta oss redan idag på 0771-122 300 eller via formuläret så hjälper vi dig så snart som möjligt.

Behöver du sanera mot mögel? Kontakta oss!