Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

SANERING AV SVARTMÖGEL

Svartmögel uppkommer vid hög hög fukthalt, fukten kan finnas i antingen luften eller materialet som möglet växer på. Problem med mögel kan uppstå av olika anledningar men den gemensamma nämnaren är att de alltid är relaterade till fuktskador. Otillräcklig ventilation eller konstruktionsfel till skador på avrinning, rörbrott och översvämning är alla exempel på orsaker som kan ligga bakom svartmögel.

Är du i behov av svartmögelsanering har vi kompetensen som krävs för att få bukt med problemet. Vi har bred erfarenhet inom området mögel och sanerar även andra typer av mögel utöver svartmögel. I de allra flesta fall går det att avlägsna möglet med hjälp av mögelsanering. Är skadorna små är det ofta tillräckligt med en bestrykning med lämpligt avdödande och rengörande preparat.

I svåra fall kan mekaniska metoder behöva sättas in i kombination med tvättning tillsammans med pensling av ändamålsenligt avdödande och rengörande preparat. Vi använder oss enbart av miljövänliga preparat som inte efterlämnar några farliga restprodukter.

Vi inleder alltid med en behovsanalys för att kartlägga vilken metod som är lämplig i varje enskilt fall. Kontakta oss redan idag på 0771-122 300 eller via formuläret så hjälper vi dig så snart som möjligt.

Behöver du sanera mot mögel? Kontakta oss!