SKADEDJURSKURSER

Din säkerhet är viktig för oss och därför har vi anpassat våra fysiska kurser så att de lever upp till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Välkommen!

Grundkurs om
skadedjur

Den här kursen ger dig som styrelsemedlem i en bostadsrättsförening eller företagare kunskaperna du behöver om skadedjur.

Anpassade utbildningar
om skadedjur

Vi erbjuder även utbildningar som anpassas efter dina önskemål. Denna utbildningsform lämpar sig väl för
livsmedelsindustrier och fastighetsägare. 

Boka utbildning eller kontakta oss för mer information här