SKADEDJURSKURSER

Vi erbjuder kurser om skadedjur digitalt såväl som i klassrum eller på plats hos kunden. Välkommen!

Grundkurs om
skadedjur

Den här kursen ger dig som styrelsemedlem i en bostadsrättsförening eller företagare kunskaperna du behöver om skadedjur.

Anpassade utbildningar
om skadedjur

Vi erbjuder även utbildningar som anpassas efter dina önskemål. Denna utbildningsform lämpar sig väl för livsmedelsindustrier och fastighetsägare. 

Boka utbildning eller kontakta oss för mer information här