Nitrifikationshämning

De hjälpsamma bakterier som tar hand om kväve i reningsprocessen störs av vissa ämnen. Dessa ämnen kallas nitrifikationshämmare och får inte finnas i spillvattnet. Behöver du hjälp med provtagning av spillvatten? Skriv till miljoprov@nomor.se så hjälper vi dig.