FAKTA & RÅD

Tungmetaller i spillvatten

Det finns tydliga gränser för hur höga halter av olika tungmetaller man får släppa ut. Dessa påverkar både reningsprocesserna och kvalitén på det slam som reningsverket producerar. Behöver du hjälp med provtagning av spillvatten? Maila miljoprov@nomor.se så hjälper vi dig.