FAKTA & RÅD

Bananflugor

Namnet bananfluga är i vardagligt tal en sammanfattning av ca 30 st olika arter av släktet drosophila. De kallas även fruktflugor, fuktflugor, ättiksflugor och vinflugor. Bananflugor är små, 2-2,5 mm långa, och har en gulbrun kropp med tegelröda ögon. De förökar sig snabbt och trivs i rumstemperatur där de livnär sig på jästsvampar från matrester, jäsande frukt eller grönsaker. Det räcker med ett litet snitt i en frukt för att en bananfluga på kort tid ska lägga upp till 25 ägg där. Från ägg till fluga tar det sedan endast 10 dagar. De dras till förpackningar med rester av vin, öl, mjölk, ketchup, marmelad eller ättika och det kan vara svårt att bli av med bananflugor. Även dåligt rengjorda avfallsbehållare är en plats där de trivs och utvecklar koloni. Källan är ofta bristfälligt rengjorda golvbrunnar, vattenlås och ventilationsdon där det samlas damm och fett.

Så undviker du bananflugor:

  • Rengör golvbrunnar och vattenlås. Inte bara med kem eller hett vatten utan mekanisk rengöring är nödvändig.
  • Sortera och kassera skadad frukt och grönsaker. Rengör platsen frukten legat på noggrant.
  • Noggrann och frekvent rengöring av soprum och sopkärl.
  • Kontrollera ventilationsdon, fläkt- och imkåpor, särskilt i anslutning till kök. De ska vara fria från fett och damm.

Lämpliga bekämpningsmetoder: ättiksfällor eller ljusfällor kan användas för att fånga bananflugor.