Tvestjärtar

Tvestjärten har ett karaktäristiskt utseende med långsmal kropp som avslutas med två spetsiga bakdelar (tången). Man kan se skillnad på hona och hane på tångens forma. Honans är ganska rak medans hanens är kraftigt utsvängd. Tvestjärten tillhör ett stort släkte på ca 1900 arter varav fyra av dem finns i Sverige. Dagtid uppehåller de sig gärna på mörka och fuktiga platser som under stenar till exempel. Nattetid däremot tittar de fram och kan då bland annat ta sig in i bostäder. Tvestjärtar äter det mesta men föredrar bladlöss. I brist på bladlöss kan de ge sig på  växter och frukt. Under hösten bildar tvestjärtarna par och lägger ägg och till våren kastas hanen ut från boet.