OM OSS

Ett bolag – en organisation – vi äger driften till 100%

Vi är ett svenskt aktiebolag och en av Sveriges största aktörer inom skadedjurskontroll och matsäkerhet. Vi finns representerade med åtta regionkontor och tjugofem lokalkontor från Boden i norr till Malmö i söder. Till våra huvudkunder hör försäkringsbolag, livsmedelsföretag, butikskedjor, hotell, kommuner, industrier, fastighetsbolag och lantbrukare. Sedan 2017 är vi även etablerade i Norge. Med Pelias och våra sexton lokalkontor är vi rikstäckande även där.

Vår vision

Nomor ska uppfattas som Sveriges bästa tjänsteföretag. 

Vår affärsidé

Nomor skall erbjuda miljövänliga tjänster inom våra affärsområden Skadedjur, Matsäkerhet och Miljö som gör att våra kunder får en mer konkurrenskraftig verksamhet.