Hygieninspektioner

Hos kunder med hygienavtal utför vi regelbundna hygieninspektioner. Vid varje inspektion går en av våra livsmedelstekniker igenom hur processer, rutiner och rengöring fungerar i verksamheten. Samtliga av våra livsmedelstekniker har utbildats inom livsmedelshygien och vet vilka krav som behöver uppfyllas. Inspektionerna dokumenteras och rapporterna går sedan att ta del av i aktuell kundportal eller per mail. På detta sätt får du vägledning så att din verksamhet kan arbeta mot att leva upp till gällande krav och lagstiftning.