GRUNDKURS I LIVSMEDELSHYGIEN OCH EGENKONTROLL

Den här kursen vänder sig till alla som hanterar livsmedel i någon form, med eller utan förkunskaper i livsmedelssäkerhet. Kursinnehållet är upplagt utifrån Livsmedelsverkets krav och är den utbildning som efterfrågas av myndigheternas inspektörer och genomförs i samarbete med Restaurangtjänster. Målet är att du förutom kunskapen, även ska få inspiration och motivation att använda det du lärt dig under kursen i din verksamhet. 

Praktisk information

  • Omfattning: 1 heldag
  • Kursmoment: Grundläggande livsmedelshygien och egenkontroll som baseras på Livsmedelsverkets och SAMS kursplan, HACCP-baserad egenkontroll, innebörden av nya lagar och regler. En detaljerad beskrivning av kursinnehållet skickas på begäran.
  • Intyg: efter genomförd kurs utfärdas ett diplom.
  • Kursavgift: 2 300 kr. Kursdokumentation, lunch och fika ingår.

Utbildningsorter och datum:

  • Stockholm: 31 augusti, 21 september, 12 oktober, 27 oktober, 18 november och 9 december
  • Göteborg: 28 september och 23 november
  • Malmö: 5 oktober och 30 november

Bokningsformulär