WEBBASERAD GRUNDKURS I LIVSMEDELSHYGIEN OCH EGENKONTROLL

Den här kursen vänder sig till alla som hanterar livsmedel i någon form, med eller utan förkunskaper i livsmedelssäkerhet. Kursinnehållet är upplagt utifrån Livsmedelsverkets krav och är den utbildning som efterfrågas av myndigheternas inspektörer och genomförs i samarbete med Restaurangtjänster. Målet är att du, förutom kunskapen, även ska få inspiration och motivation att använda det du lärt dig under kursen i din verksamhet. 

Praktisk information

  • Omfattning: 4 timmar
  • Kursmoment: grundläggande livsmedelshygien och egenkontroll som baseras på Livsmedelsverkets och SAMS kursplan, HACCP-baserad egenkontroll, innebörden av nya lagar och regler. En detaljerad beskrivning av kursinnehållet skickas på begäran.
  • Intyg: efter genomförd kurs utfärdas ett diplom.
  • Kursavgift: 1 590 kr per deltagare (exkl. moms).

Bokningsformulär