WEBBASERAD HACCP-UTBILDNING

För dig som redan har gått grundkursen och har kunskaper i grundläggande livsmedelshygien och egenkontroll. HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i livsmedelsproduktionen som kan utgöra ett hot mot livsmedelssäkerheten. Den här utbildningen följer Codex Alimentarius principer och ger dig översikt i vad HACCP är och hur det kan användas i arbetet med matsäkerhet. Under kursen varvas teori, diskussioner och grupparbeten och målet är, att efter avslutad kurs, ha kunskap att själva göra en faroanalys och ett eget egenkontrollprogram. Kursen genomförs i samarbete med Restaurangtjänster.

Praktisk information 

  • Omfattning: 4 timmar
  • Kursmoment: egenkontroll, HACCP, faroanalyser och flödesscheman. 
  • Intyg: efter genomförd kurs utfärdas ett diplom.
  • Kursavgift: 1 590 kr per deltagare (exkl. moms).

Bokningsformulär