CORONASANERINGAR

Nomor har lång erfarenhet av att sanera utrymmen och inventarier mot patogena smittor. Vi har kapacitet att ta fram anpassade lösningar för er verksamhet utifrån typ av bakterie eller virus som salmonella, listeria, norovirus med flera. På grund av rådande omständigheter gällande spridningen av coronaviruset och risken för covid-19 i världen har vi ökad beredskap för denna typ av saneringstjänster över hela landet.

För företag som får in en smitta i verksamheten kan det få stora konsekvenser och därför är det av största vikt att snabbt hitta smittokällan samt, vid behov, sanera lokaler och utrustning för att förhindra vidare smittspridning. Finns risk för smittspridning ligger ansvaret på både arbetsgivare och arbetstagare att vidta åtgärder. För arbetsgivare och företag kan detta innebära att en sanering är nödvändig.

Nomor utför smittsaneringar på ett säkert sätt både för er som kund och för vår egen personal. Efter avslutad sanering erhåller ni dokumentation över utfört arbete.

Ni som företagskund eller ansvarig inom offentlig sektor kan höra av er till oss direkt via 0771–122 300 eller smittsanering@nomor.se för mer information och hjälp vid eventuella utbrott av smitta.