RADONMÄTNING

Vet du ifall du har radon hemma eller på din arbetsplats? Visste du att radon ligger bakom ca 500 lungcancerfall om året i Sverige? Radon är en osynlig och luktfri gas som kan finnas i byggnader belägna på berggrunder eller är byggda av lättbetong. Ett enkelt sätt att ta reda på om du har höga nivåer av radon hemma eller på arbetsplatsen är att mäta halterna med radondetektorer. Hos oss kan du beställa detektorer att placera ut för radonmätning. Detektorerna ska hänga uppe i 60 dagar under eldningssäsongen 1 oktober – 30 april. När mätningen är klar hjälper vi dig att skicka radondetektorn vidare till ett ackrediterat laboratorium. Därefter får du en skriftlig rapport och vi hjälper dig att tolka analyssvaren.