CERTIFIERINGAR INOM LIVSMEDEL

Förväntningarna på livsmedelsprodukters kvalitet och säkerhet ökar och detaljhandeln ställer högre krav på att deras leverantörer ska arbeta enligt olika standarder. De företag som har ett brett perspektiv på kvalitetsfrågorna får därför bäst förutsättningar att nå framgång. Dessutom minskar kostnaderna för omarbetning och kassation. Våra konsulter kan hjälpa er att upprätta ett kvalitetsledningssystem och ge vägledning i arbetet mot certifiering inom nedan standarder:

 • BRC Global Standard
  Omfattar  livsmedelssäkerhet och kan användas av alla livsmedelsproducenter.
 • BRC IoP Global standard
  Omfattar förpackningar och dess material, avsedd för tillverkare av livsmedels- och läkemedelsförpackningar.
 • ISO 22000
  Ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet i alla delar av livsmedelskedjan som är till för foderproducenter, maskintillverkare, förpackningsföretag, grossister och butiker.
 • FSC 22 000
 • IFS – International Food Standard
  Standard för alla företag som tillverkar och förpackar livsmedel.
 • IP Livsmedelsförädling
  Omfattar produktsäkerhet, avsedd för livsmedelsproducerande företag.

Revisioner utförda av revisorer utanför organisationen är en nödvändig komponent för att bli certifierad enligt en standarder som BRC, FSSC 22000 och SQF som är en GFSI-erkänd global standard. Vi kan även bistå med den typen av tredje part audits där vi går igenom följande punkter:

 • Utvärdering av ledningssystemet
 • Leverantörsbedömningar eller kundkrav
 • Incidenter vid andra anläggningar
 • Regelbundna eller avtalsenliga krav
 • Spårbarhet och återkallelse

Har ni redan kommit en bra bit på väg och behöver hjälp med rutiner för spårbarhet, återkallelse eller märkning? Hör av dig till utbildning@nomor.se så hjälper vi dig nå målen för certifieringen.