FÅGELSKYDD

Att fåglar kan smutsa ner och förstöra är ingen nyhet men att fåglar kan vara en betydande smittspridare är kanske inte lika känt. Avföring, fjädrar och bomaterial skapar förutsättningar för tillväxt och spridning av mikroorganismer. Fåglar bär ofta på fågelloppor och fågelbon i nära anslutning till byggnader kan leda till att de boende drabbas av kliande utslag som liknar dem från vägglöss. Även andra insekter och kvalster trivs tillsammans med fåglar.

Det är inte bara i i anslutning till bostäder som fåglar kan vålla problem, även industrier kan drabbas. Fågelspillning kan sätta igen avrinning från tak, fågelbon kan blockera ventilationen, kontaminering med till exempel salmonella in i fastighet efter att trampat i fågelspillning och spillning på färdig produkt i lagerlokaler och logistikcenter är alla exempel på vad som kan drabba en industri som har oönskad närvaro av fåglar.

Att förebygga fågelproblem är ofta ekonomiskt effektivare än att försöka åtgärda skadan när den redan är ett faktum. Metoderna våra erfarna skyddsjägare använder är effektiva och väl beprövade. Nedan finner ni exempel på åtgärder Nomor erbjuder.

  • Fågelpiggsystem
  • Fågelvajer
  • Fågelnätning
  • Akustiskt fågelskydd
  • Visuellt fågelskydd och fågelskrämma
  • Förebyggande fågelskyddsavtal
  • Skyddsjakt fåglar
  • Sanering av utrymmen drabbade av fågel

Behöver du hjälp mot fåglar? Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar

Åtgärder för att minska förutsättningarna för fåglar att etablera sig på ”fel” plats.

Åtgärder för att minimera förutsättningarna för fåglar att slå sig till ro på ”fel” plats. Det kan vara montering av piggar, vajer, nät, ljudskrämmor och annan avskräckande åtgärd.

Fågelplock innebär att tidigt på säsongen för häckning avlägsna påbörjade reden och dess förutsättningar.

Nej, fågeljobb ingår normalt sett inte i någon försäkring eller i ett grundavtal med oss, man kan däremot teckna förebyggande fågelavtal eller få hjälp i ett enstaka ärende mot faktura.