Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

FÅGELSKYDD

Att fåglar kan smutsa ner och förstöra är ingen nyhet men att fåglar kan vara en betydande smittspridare är kanske inte lika känt. Avföring, fjädrar och bomaterial skapar förutsättningar för tillväxt och spridning av mikroorganismer. Fåglar bär ofta på fågelloppor och fågelbon i nära anslutning till byggnader kan leda till att de boende angrips och får kliande utslag som liknar dem från vägglöss. Även andra insekter och kvalster trivs tillsammans med fåglar.

Det är inte bara i i anslutning till bostäder som fåglar kan vålla problem, även industrier kan drabbas. Fågelspillning kan sätta igen avrinning från tak och fågelbon kan blockera ventilationen. Det kan även ske invändig kontaminering med till exempel salmonella i lokaler efter att någon trampat i fågelspillning. Fågelspillning på färdig produkt i lagerlokaler och logistikcenter är andra exempel på vad som kan drabba en industri som har oönskad närvaro av fåglar.

Att förebygga fågelproblem är ofta ekonomiskt effektivare än att försöka åtgärda skadan när den redan är ett faktum. Metoderna våra erfarna skyddsjägare använder är effektiva och väl beprövade. Vi erbjuder åtgärder såsom:

  • fågelpiggsystem
  • fågelvajrar
  • fågelnätning
  • akustiskt fågelskydd
  • visuellt fågelskydd och fågelskrämma
  • förebyggande fågelskyddsavtal
  • sanering av utrymmen som smutsats ned av fåglar.

Behöver du hjälp mot fåglar? Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar

Åtgärder för att minska förutsättningarna för fåglar att etablera sig på ”fel” plats.

Åtgärder för att minimera förutsättningarna för fåglar att slå sig till ro på ”fel” plats. Det kan vara montering av piggar, vajer, nät, ljudskrämmor och annan avskräckande åtgärd.

Fågelplock innebär att tidigt på säsongen för häckning avlägsna påbörjade reden och dess förutsättningar.

Nej, fågeljobb ingår normalt sett inte i någon försäkring eller i ett grundavtal med oss, man kan däremot teckna förebyggande fågelavtal eller få hjälp i ett enstaka ärende mot faktura.