Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av sidan. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du cookies.

FÅGELSKYDD

Att fåglar kan smutsa ner och förstöra är ingen nyhet men att fåglar kan vara en betydande smittspridare är kanske inte lika känt. Avföring, fjädrar och bomaterial skapar förutsättningar för tillväxt och spridning av mikroorganismer. Fåglar bär ofta på fågelloppor, att ha fågelbon i anslutning till byggnader innebär bland annat risk för kliande utslag, utslagen misstas ofta för bett från vägglöss. Även andra insekter och kvalster trivs tillsammans med fåglar.

Problem med fåglar ökar i takt med att våra städer förtätas. Detta beror främst på att tillgången på föda är mycket god, främst i form av nedskräpning. Att förebygga fågelproblem är ofta ekonomiskt effektivare än att försöka åtgärda skadan när den redan är ett faktum. Metoderna våra erfarna skyddsjägare använder är effektiva och väl beprövade. Nedan finner ni exempel på åtgärder Nomor erbjuder.

 •  Fågelpiggsystem
  Ett uppåtpekande metallspröt som förhindrar fåglar att landa och sätta sig på avsatser såsom räcken, gatlyktor och skyltar.
 • Fågelvajer
  En tunn vajer som förhindrar fåglar att landa och bosätta sig på balkongräcken och andra platser. Ett diskret alternativ som ofta smälter väl in i fastighetens omgivning.
 • Fågelnätning
  Ett polyethylenenät monteras på ytan som skall skyddas t.ex. en fasad, ett tak, en innergård, en avsats, ett ljusschakt eller en balkong. Näten finns i olika maskstorlekar anpassade för olika fågelarter. Denna åtgärd kombineras ofta med ett fågelpiggsystem eller vajer.
 • Akustiskt fågelskydd
  Högtalare som sänder ljud som påminner om oroliga skrik från den fågelart som ska motarbetas men även rovfågelläten monteras. Denna metod används ofta för att täcka större ytor t.ex. industrifastigheter och lager. Metoden kan även användas på mindre fastigheter om andra åtgärder inte gett önskat resultat. Systemet är helt ofarligt för fåglarna och får dem endast att flytta sig till andra platser.
 • Visuellt fågelskydd och fågelskrämma
  Eagle-eye är en roterande pyramid som skapar ljusreflektioner i olika riktningar. Den är mycket diskret och ett alternativ eller komplement till fågelsäkring med nät, pigg eller vajer. De finns som vinddrivna, eldrivna eller soldrivna enheter anpassade för olika fågelarter. Eagle-eye-systemet är helt ofarligt för fåglarna och får dem endast att flytta sig till andra platser. Denna metod fungerar bäst på platser med direkt solljus. Pro-peller är likt Eagle-eye en ljusreflekterande enhet som avskräcker fåglarna visuellt. Den roterar i vinden med hjälp av sina dubbla vingar och det krävs inga starka vindar för att den skall röra på sig. Pro-peller finns i olika utföranden för olika fågelarter. Denna metod fungerar bäst på platser med direkt solljus. Drake (fågelskrämma) är ett visuellt skydd som simulerar närvaron av en rovfågel. Drakens naturtrogna rörelsemönster i vinden varierar i mönster, hastighet och flyghöjd. Metoden bör ej användas på platser där vindhastigheten ofta överstiger 15 m/s.
 • Förebyggande fågelskyddsavtal
  Under senare delen av våren och tidig sommar är det vanligt att ha problem med aggressiva måsfåglar. Det beror på att den här fågelarten är väldigt beskyddande under häckningsperioden. Människor som rör sig i och kring fastigheter där måsar bosätter sig upplever väldigt ofta detta som mycket obehagligt. Ofta har samma fastighet återkommande problem år efter år. Det är därför en god idé att teckna ett förebyggande fågelskyddsavtal där regelbundna inspektioner av fastighetstaket ingår. Vid besöken kontrolleras taket efter bon, ägg och ungar. Bortforsling av bon och ägg samt i vissa fall omplacering av ungar sker vid förekomst. Efter bortforsling av bon bygger ofta måsar bon på samma plats igen, i dessa fall appliceras ett speciellt, kladdigt medel som fåglarna ogillar.
 • Skyddsjakt fåglar
  I fall där förebyggande åtgärder ej är möjliga eller för att skyndsamt få ner beståndet är skyddsjakt ett bra alternativ. Våra skyddsjägare är utbildade och har lång erfarenhet samt tillstånd från polismyndigheten och aktuell kommun. Det är viktigt att ha i åtanke att denna åtgärd endast är möjlig i vissa fall då säkerheten alltid sätts i första hand.
 • Sanering av utrymmen drabbade av fågel
  Vi genomför sanering av utrymmen drabbade av fågelangrepp, det handlar främst om att plocka bort fågelbon och sanera avföring. Vid sanering används effektiva och bakteriedödande medel. Ofta utförs även förebyggande åtgärder för att minimera risken att problemet uppstår igen.