ETT BOLAG – EN ORGANISATION – VI ÄGER DRIFTEN TILL 100%

Vi är ett svenskt aktiebolag och en av Sveriges största aktörer inom skadedjurskontroll och matsäkerhet. Vi finns representerade med åtta regionkontor och tjugosex lokalkontor från Boden i norr till Malmö i söder. Till våra huvudkunder hör försäkringsbolag, livsmedelsföretag, butikskedjor, hotell, kommuner, industrier, fastighetsbolag och lantbrukare. 2017 etablerade vi oss i Norge. Med Pelias och våra sexton lokalkontor är vi rikstäckande även där. Sedan 2019 är vi en del av Terminix Global Holdings Inc – ett ledande amerikanskt bolag verksamt inom skadedjurskontroll. 

Vår vision

Nomor ska uppfattas som Sveriges bästa tjänsteföretag. 

Vår affärsidé

Nomor skall erbjuda miljövänliga tjänster inom våra affärsområden Skadedjur, Matsäkerhet och Miljö som gör att våra kunder får en mer konkurrenskraftig verksamhet.