Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

ETT BOLAG – EN ORGANISATION – VI ÄGER DRIFTEN TILL 100%

Nomor levererar rikstäckande tjänster inom skadedjursbekämpning, matsäkerhet och miljö. Våra tjänster innefattar allt från förebyggande skadedjursskydd till saneringar, hygieninspektioner, provtagning, husbesiktningar, fastighetsskötsel och radonmätning. Vi skräddarsyr varje avtal för att våra kunder ska få bästa möjliga tjänst till ett konkurrenskraftigt pris – med hög omsorg om miljö och hälsa. Nomor är en del av Rentokil som är ett världsledande bolag verksamt inom skadedjurskontroll.

Vår vision

Nomor ska uppfattas som Sveriges bästa tjänsteföretag. 

Vår affärsidé

Nomor skall erbjuda miljövänliga tjänster inom våra affärsområden Skadedjur, Matsäkerhet och Miljö som gör att våra kunder får en mer konkurrenskraftig verksamhet.