Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av sidan. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du cookies.

EGENKONTROLL (EKP) LIVSMEDEL

Som livsmedelsföretagare är du skyldig att ta fram ett egenkontrollprogram. Du ansvarar också för att all personal har kunskap om och förståelse för fastlagda rutiner och kontroller samt att dessa efterföljs. I EU:s hygienförordning från januari 2006 ställs mycket tydliga krav på att livsmedelsföretagaren ska ha ett HACCP-baserat egenkontrollprogram. Genom att kontrollera din verksamhets matsäkerhet på ett bra sätt kan du få säkrare livsmedel, pengar över och mer tid till annat. Både du och kunderna kan då vara säkra på att du gör allt du kan för att erbjuda säkra livsmedel. Mer information om regler bestämmelser gällande egenkontroll inom livsmedel finner du på www.livsmedelsverket.se och www.livsmedelsforetagen.se.

Med ett digitalt egenkontrollprogram för livsmedel håller du enkelt koll på hur din verksamhet ligger till via mobilen, surfplattan eller datorn. Tillgången till vårt egenkontrollprogram Nomor+ går även att dela in på olika behörighetsnivåer och verksamheter om ni har flera inom er organisation. Ni har även möjlighet att addera olika tilläggsmoduler inom brandskydd, arbetsmiljö och kvalitetsledningssystem bland annat. Med statistikverktyget överblickar du enkelt hur din/dina verksamheter ligger till. All dokumentation och rutiner som finns går att skriva ut, välj det som passar bäst!