Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

EGENKONTROLL (EKP) LIVSMEDEL

Som livsmedelsföretagare är du skyldig att ta fram ett egenkontrollprogram. Du ansvarar också för att all personal har kunskap om och förståelse för fastlagda rutiner och kontroller samt att dessa efterföljs. I EU:s hygienförordning från januari 2006 ställs mycket tydliga krav på att livsmedelsföretagaren ska ha ett HACCP-baserat egenkontrollprogram. Genom att kontrollera din verksamhets matsäkerhet på ett bra sätt kan du få säkrare livsmedel, pengar över och mer tid till annat. Både du och kunderna kan då vara säkra på att du gör allt du kan för att erbjuda säkra livsmedel. Mer information om regler bestämmelser gällande egenkontroll inom livsmedel finner du på www.livsmedelsverket.se och www.livsmedelsforetagen.se.

Med ett digitalt egenkontrollprogram för livsmedel håller du enkelt koll på hur din verksamhet ligger till via mobilen, surfplattan eller datorn. Tillgången till vårt egenkontrollprogram Nomor+ går även att dela in på olika behörighetsnivåer och verksamheter om du har flera inom din organisation. Du har även möjlighet att addera olika tilläggsmoduler inom brandskydd, arbetsmiljö och kvalitetsledningssystem bland annat. Med statistikverktyget överblickar du enkelt hur dina verksamheter ligger till. All dokumentation och alla rutiner som finns går att skriva ut, välj det som passar bäst!

Behöver du hjälp med EKP livsmedel? Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar

Egenkontroll är ett program som fungerar som ett hjälpmedel för att ha koll på att ens verksamhet lever upp till olika myndighetskrav och standarder. Man kan ha egenkontrollprogram inom olika branscher men gäller det livsmedel är det i regel livsmedelshanterande verksamheter såsom restauranger och livsmedelsindustrier som berörs.

Utan egenkontrollprogram är det svårt att kunna garantera sina kunder säkra livsmedel. EU:s hygienförordning ställer dessutom krav på att du som livsmedelsföretagare har ett egenkontrollprogram. Som livsmedelsföretagare ansvarar du för att din personal förstår och följer hygienrutiner. Med ett egenkontrollprogram får du koll på att rutiner och kontroller utförs.

Grundförutsättningar är de grundläggande förhållanden och aktiviteter som är nödvändiga för att upprätthålla en hygienisk miljö genom hela livsmedelskedjan. I alla verksamheter finns alltid ett antal förutsättningar som måste vara uppfyllda för att kunna garantera att maten inte blir skadlig för hälsan – dessa kallas grundförutsättningar. Det är planerade åtgärder som livsmedelsföretagaren infört i verksamheten för att säkerställa att inte livsmedel blir skadliga för hälsan.

För att snabbt kunna spåra en produkt ställer lagstiftningen krav på att en livsmedelsföretagare ska kunna spåra livsmedlet ett steg bakåt och ett steg framåt. Dock behöver inte verksamheter såsom restauranger som serverar livsmedlet direkt till konsumenten spåra ett steg framåt, de behöver endast spåra ett steg bakåt.