Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

SKADEDJURSBEKÄMPNING OCH SANERING

Förebyggande skadedjursavtal

Det skonsammaste sättet att hålla sin bostad eller verksamhet fri från skadedjur och ohyra är att förebygga angrepp med ett miljövänligt skydd. Att förebygga skadedjursangrepp är både kostnadseffektivt och tidsbesparande. Vi har lång erfarenhet av skadedjursbekämpning och sanering och har hjälpt många kunder att bibehålla sunda miljöer, fria från skadedjur. Behov av förebyggande skadedjursskydd finns inom de flesta branscher, se våra referenskunder här.

Genom att utföra en riskbedömning kan vi kartlägga vad just du eller din verksamhet behöver för skydd i form av fällor och skadedjursinspektioner för att motverka skadedjursproblem. Utifrån era behov erbjuder vi följande typer av skadedjursskydd i kombination med regelbundna inspektioner:

  • mekaniska fällor mot råttor och möss
  • betesstationer
  • fällor för krypande och flygande insekter såsom mott, kackerlackor och silverfiskar
  • tätningar mot möss och råttor.

Hanterar din verksamhet livsmedel? Då kombinerar ni med fördel skadedjursskyddet med hygieninspektioner. Vi utför även revisioner samt all sorts livsmedelsprovtagning. Kontakta oss så berättar vi mer!

Skadedjurssaneringar

Vi har en rad olika typer av saneringsmetoder att erbjuda om skadedjuren redan är ett faktum. Har du till exempel möss i väggarna kan det vara svårt att komma åt att bekämpa mössen på egen hand. Vår personal är utbildad samt behörig för respektive område och redo att rycka ut hos dig eller din verksamhet när behov uppstår. Vi sanerar mot råttor och möss såväl som vägglöss, silverfiskar, kackerlackor och mal. Kontakta oss och beskriv ditt problem så noggrant som möjligt så tar vi fram en skräddarsydd lösning för dig eller din verksamhet.

Vill du bli av med skadedjur? Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar

Det beror på vilken typ av skadedjur det gäller och hur omfattande angreppet är.

Vid användande av gift utgår vi alltid från försiktighetsprincipen, det vill säga man ska alltid börja med det minst skadliga för miljö och människa. Är det ett pågående problem med gnagare så kan gift vara ett alternativ om ingen annan giftfri åtgärd fungerar, men också om platsen som är utsatt för gnagare innefattar verksamhet av känslig natur som gör att intrång av möss och råttor skulle få förödande konsekvenser. Exempel på sådana verksamheter är livsmedelshanterande anläggningar, ställverk och serverhallar.