Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av sidan. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du cookies.

SKADEDJURSBEKÄMPNING OCH SANERING

Det skonsammaste sättet att hålla sin bostad eller verksamhet fri från skadedjur och ohyra är att förebygga angrepp med ett miljövänligt skydd. Att förebygga skadedjursangrepp är både kostnadseffektivt och tidsbesparande. Vi har lång erfarenhet av skadedjursbekämpning och sanering. Genom att utföra en riskbedömning kan vi kartlägga vad just du eller din verksamhet behöver för skydd i form av fällor och skadedjursinspektioner för att motverka problem med råttor och möss. I våra bedömningar tar vi alltid hänsyn till miljön och väljer den effektivaste metoden med minsta möjliga miljöbelastning. Utifrån dina behov erbjuder vi följande typer av skadedjursskydd:

  • Smarta fällor mot råttor och möss
  • Betesstationer med giftat respektive giftfritt bete utefter behov och lagstiftning
  • Råttfällor för avlopp
  • Fällor för krypande och flygande insekter såsom mott, kackerlackor och silverfiskar
  • Ljusfällor mot flygande insekter

Skadedjurssaneringar

Vi har en rad olika typer av saneringsmetoder att erbjuda när skadedjuren väl är ett faktum. Vår personal är utbildad samt behörig för respektive område och redo att rycka ut hos dig eller din verksamhet när behov uppstår. Vilken typ av skadedjur som ligger bakom angreppet samt omfattningen avgör vilken saneringsmetod som är mest lämplig. I den mån det är möjligt används miljövänliga metoder såsom värme, kyla eller mekaniska fällor. När det krävs tillämpar vi även gasning och kemisk bekämpning. Kontakta oss och beskriv ditt problem så noggrant som möjligt så tar vi fram en skräddarsydd lösning för dig eller din verksamhet. Utöver råttor och möss sanerar vi även vid angrepp av vägglöss, silverfiskar och kackerlackor.

Råttfällor i avlopp

Råttor som inkräktar i avloppssystem är ett både stort och vanligt problem som vi har gedigen erfarenhet av. Med smart teknologi hålls råttorna borta från avloppsledningar - helt utan gift!

Vi använder oss av fällor med sensorer som registrerar rörelser och kroppsvärme som får dem att aktiveras. Därefter undanröjs råttan snabbt på mekanisk väg. Avloppsvatten spolar sedan igenom råttfällan som återställs för att användas på nytt. Fällan kräver inget bete och påverkar inte flödet i avloppsröret. Via en ansluten webbportal håller du dig uppdaterad om aktivitet och fångster. 

Detta elektroniska system hjälper dig att tidigt upptäcka skadedjur och hjälper därför till att förebygga kostsamma angrepp av råttor. Eftersom fällan inte använder sig av råttgift har den även en mindre miljöpåverkan än konventionella metoder som används vid skadedjursbekämpning.

Fällan är registrerad hos Naturvårdsverket som en godkänd fångstmetod.

Gasningar mot skadedjur

Vi har flerårig kunskap från gasningar i olika sammanhang. Allt arbete sker under kontrollerade och väl dokumenterade former och av personal som har särskilda tillstånd. Vi gasar containrar, båtar och andra import- och exportrelaterade leveranser.

Tätningar mot möss och råttor

Håligheter och springor i fasaden ger fri ingång för möss och råttor. Genom att besiktiga din fastighet kan våra tekniker identifiera håligheter och brister i byggnaden och dess konstruktion som behöver tätas för att hålla gnagare borta.