Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

LUFTANALYSER

Genom att utföra en luftanalys kan du få svar på om det finns onormala halter av mikrobiella sporer, kemiska emissioner eller andra föroreningar som ger en sämre luftkvalité i din fastighet. Analyssvaret kan i sin tur indikera på en skada i byggnaden. Våra tekniker har kompetens och erfarenhet av att få bukt med luktproblem och hjälper dig att felsöka och åtgärda orsaken till problemet.

Behöver du utföra en luftanalys? Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar

Luft som har sämre kvalitet och ger människor obehag eller olika sjukdomssymptom.

Genom att pumpa luften genom ett filter som sedan analyseras av ett ackrediterat laboratorium.

Mätning av luftens kvalitet inklusive genomgång av eventuella byggnadstekniska brister som påverkar inomhusluften.

Kvalitén på luften och orsakerna till eventuell dålig inomhusluft.