Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

KONSULTHJÄLP LIVSMEDELSINDUSTRI

Förväntningarna på livsmedelsprodukters kvalitet och säkerhet ökar och detaljhandeln ställer högre krav på att deras leverantörer ska arbeta enligt olika standarder. De företag som har ett brett perspektiv på kvalitetsfrågorna får därför bäst förutsättningar att nå framgång. Dessutom minskar kostnaderna för omarbetning och kassation. Våra konsulter kan hjälpa er att upprätta ett kvalitetsledningssystem, ge vägledning i arbetet mot certifiering samt utföra internrevisioner inom nedan standarder:

  • IP Livsmedelsförädling
  • ISO 22000
  • FSC 22 000
  • BRCGS Global Standard
  • IFS – International Food Standard.

Har ni redan kommit en bra bit på väg och behöver hjälp med rutiner för spårbarhet, återkallelse eller märkning? Då kan vi hjälpa er nå målen för certifiering.

Om ni får problem med mikrobiologisk tillväxt i en produkt eller i era lokaler kan vi hjälpa er att hitta varifrån problemet kommer, lägga upp provtagningsscheman, parametrar, tyda labbresultat och lägga upp rengöringsinsatser.

Vi erbjuder även hjälp om ni har problem med hållbarheten på era produkter eller önskar undersöka möjligheterna för att förlänga er hållbarhet.

Behöver ni hjälp med att bedöma era leverantörer? Vi har kompetensen som krävs för att fastslå om leverantörers arbetssätt uppnår avsedd nivå gällande livsmedelssäkerhet, hygien, spårbarhet och redlighet.

 

Behöver du en konsult? Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar

Genom att certifiera sig mot en standard visar man att verksamheten uppfyller kraven i den standarden man certifierar sig mot. En standard är ett regelverk där det står vilka rutiner som ska finnas och hur man ska arbeta med dessa för att kunna bli certifierad.

Begreppet ”livsmedelshantering” omfattar all sorts hantering av livsmedel. I de flesta sammanhang syftar man dock på hantering av livsmedel inom verksamheter som på ett eller annat sätt saluför livsmedel. Det kan vara allt från industrier som producerar en råvara till kiosker som serverar varmkorv.

En revision som utförs av ett ackrediterat certifieringsorgan för att intyga ett certifikat. Detta ger verksamheten trovärdighet och den kan uppvisa att det finns ett fungerande kvalitets- och miljösystem.