Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av sidan. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du cookies.

KONSULTHJÄLP LIVSMEDELSINDUSTRI

Förväntningarna på livsmedelsprodukters kvalitet och säkerhet ökar och detaljhandeln ställer högre krav på att deras leverantörer ska arbeta enligt olika standarder. De företag som har ett brett perspektiv på kvalitetsfrågorna får därför bäst förutsättningar att nå framgång. Dessutom minskar kostnaderna för omarbetning och kassation. Våra konsulter kan hjälpa er att upprätta ett kvalitetsledningssystem och ge vägledning i arbetet mot certifiering inom nedan standarder:

 • BRC Global Standard
  Omfattar  livsmedelssäkerhet och kan användas av alla livsmedelsproducenter.
 • BRC IoP Global standard
  Omfattar förpackningar och dess material, avsedd för tillverkare av livsmedels- och läkemedelsförpackningar.
 • ISO 22000
  Ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet i alla delar av livsmedelskedjan som är till för foderproducenter, maskintillverkare, förpackningsföretag, grossister och butiker.
 • FSC 22 000
 • IFS – International Food Standard
  Standard för alla företag som tillverkar och förpackar livsmedel.
 • IP Livsmedelsförädling
  Omfattar produktsäkerhet, avsedd för livsmedelsproducerande företag.

Revisioner utförda av revisorer utanför organisationen är en nödvändig komponent för att bli certifierad enligt standarder som BRC, FSSC 22000 och SQF som är en GFSI-erkänd global standard. Vi kan även bistå med den typen av tredje part audits där vi går igenom följande punkter:

 • Utvärdering av ledningssystemet
 • Leverantörsbedömningar eller kundkrav
 • Incidenter vid andra anläggningar
 • Regelbundna eller avtalsenliga krav
 • Spårbarhet och återkallelse

Har ni redan kommit en bra bit på väg och behöver hjälp med rutiner för spårbarhet, återkallelse eller märkning? Då kan vi hjälpa er nå målen för certifiering.

Rengöring

Om ni får problem med mikrobiologisk tillväxt i en produkt eller i era lokaler kan vi hjälpa er att hitta varifrån problemet kommer, lägga upp provtagningsscheman, parametrar, tyda labbresultat och lägga upp rengöringsinsatser. Vi hjälper er även att tillverka metodkort för rengöring samt ta fram hygienplaner. För att rengöringen ska vara så effektiv som möjligt krävs rätt redskap. Vi vet vilka redskap som krävs och kan guida er rätt samt ta fram färgkodning för olika zoner och redskap så de används på rätt plats.

Hållbarhet

Om ni har problem med hållbarheten på era produkter eller önskar undersöka möjligheterna för att förlänga er hållbarhet så kan vi hjälpa er med det. Med vår mikrobiologiska erfarenhet har vi kompetens att lägga upp rimliga hållbarhetsstudier och kontrollera var i produktionen risk finns för oönskad mikrobiologisk tillväxt som på sikt påverkar hållbarheten. Vi bedömer även om rengöringsrutiner behöver läggas om eller om flöden i produktionen behöver ändras.

Hygienmål

Ibland behövs inspiration och någon som vänder på stenarna för att komma tillrätta med hygienmålen. Glöm inte er personal – hos dem finns mycket kunskap och erfarenhet som behöver vårdas och förmedlas! Funkar informationen i alla led i verksamheten? Får du som är kvalitetschef reda på allt som händer i produktionen? Följs nya rutiner eller gör man som man alltid gjort? Genom att anlita oss kan ni få en bild av hur situationen ser ut i er verksamhet. De frågeställningar och problem vi hittar sammanställer vi i en rapport om så önskas. Ofta blir detta grunden för en skräddarsydd utbildning åt er personal. Efter någon månad följer vi upp utbildningen med ett nytt besök i produktionen där personalen har möjlighet att ställa frågor. 

Inhyrd kvalitetschef

Känner ni behov av att ha en person som arbetar med kvalité och hygien hos er men inte har möjlighet att anställa egen personal? På Nomor har vi kompetenta konsulter ni kan anlita för att hålla i kvalitetsarbetet.

Leverantörsbedömningar

Behöver du hjälp med att bedöma dina leverantörer? Vi har kompetensen som krävs för att fastslå om leverantörers arbetssätt uppnår avsedd nivå gällande livsmedelssäkerhet, hygien, spårbarhet och redlighet.