Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

RADONMÄTNING

Vet du ifall du har radon i ditt fastighetsbestånd eller på din arbetsplats? Visste du att radon ligger bakom ca 500 lungcancerfall om året i Sverige? Radon är en osynlig och luktfri gas som kan finnas i alla typer av hus. Gasen kommer från antingen byggnadsmaterialet eller marken. Ett enkelt sätt att ta reda på om du har höga nivåer av radon i någon av dina fastigheter eller på arbetsplatsen är att mäta halterna med radondetektorer. I flerbostadshus behöver dessutom uppgifter om radonmätning lämnas i energideklarationen vart tionde år.

Hos oss kan du beställa detektorer att placera ut för radonmätning. Detektorerna ska hänga uppe i minst 60 dagar under eldningssäsongen 1 oktober–30 april. När mätningen är klar hjälper vi dig att skicka radondetektorerna vidare till ett ackrediterat laboratorium. Därefter får du en skriftlig rapport och vi hjälper dig att tolka analyssvaren. Har du ett större fastighetsbestånd? Då kan vi ta fram en lösning efter just dina behov.

Vi använder oss av så kallad spårfilmsmätning med hjälp av en liten plastdosa som innehåller en film. Radonet lämnar ”spår” på filmen, som sedan analyseras i laboratorium. Mätmetoden vi använder är ackrediterad av SWEDAC och godkänd av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige. Det krävs två mätpunkter hos varje utsett hushåll.

I dagsläget har vi endast möjlighet att hjälpa dig som kommersiell fastighetsägare.

Behöver du mäta radonhalten i dina fastigheter? Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar

När det har gått 10 år sedan senaste mätningen, eller om det har gjorts en omfattande renovering eller ombyggnad av byggnaden. Radonmätning bör utföras under eldningssäsongen, det vill säga mellan den 1 oktober–30 april. Under denna period ska själva mätningen pågå i minst 60 dagar.

Det beror på omfattningen av mätningen, det vill säga hur många mätpunkter det är. Kontakta Nomor för rådgivning och offert på 0771–122 300 eller nomor.se.

Det enda sättet att ta reda på om man har radon i huset är att mäta radonhalten med särskilda radondetektorer. Eftersom radon är en osynlig och luktfri gas går den inte att upptäcka utan adekvat mätutrustning.