Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av sidan. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du cookies.

HUNDSÖK MOT RÅTTOR OCH VÄGGLÖSS

Genom att ta hjälp av hundarnas välutvecklade luktsinne kan vi ligga steget före i kampen mot både råttor och vägglöss. Tillsammans med våra specialutbildade sökhundar kan vi därför erbjuda förebyggande och effektiva tjänster inom både rått- och vägglusbekämpning. Dessutom är vi först i Sverige med att erbjuda hundsök vid råttsaneringar. Att på detta sätt upptäcka angrepp i ett tidigt skede och kunna tillämpa träffsäkra insatser från start sparar både tid och pengar.

Vid problem med råttor

I de fall då stora områden behöver genomsökas efter råttor eller konventionella metoder testats utan resultat, kan vi erbjuda er ett tillfälle då ni får besök av både en skadedjurstekniker och sökhund. Besökets upplägg bestäms från fall till fall beroende på områdets storlek och utformning. Gemensamt är att hunden söker av byggnaden eller området där problemet upplevs och markerar där råttor befinner sig eller satt doftspår. Därefter tillämpar skadedjursteknikern lämplig bekämpningsmetod. Hundsök har visat goda resultat och en minimering av saneringstiden vilket på lång sikt blir mer kostnadseffektivt. Vinsten kommer utav att vi med hjälp av hund snabbare hittar råttan eller råttorna och på så sätt kan sätta in än mer träffsäkra åtgärder. I denna unika tjänst samarbetar Nomor med Vilson Detect & Inspect som har gedigen erfarenhet av hundsök inom skadedjursbekämpning.

Vid problem med vägglöss

Efter att ha varit så gott som utrotade är vägglössen på stark tillbakagång. Detta beror bland annat på att vi reser mer idag än förut. Ett vägglusangrepp kan bli både tidsödande och kostsamt att få bukt med. Nomor erbjuder därför i samarbete med Vilson Detect & Inspect förebyggande skydd med hjälp av specialutbildade sökhundar. Vägglushunden söker då av rummen och markerar så fort den känner doften av vägglöss. Eftersom hundar har ett betydligt mer välutvecklat luktsinne än oss människor kan den på ett mycket tidigt stadium upptäcka angrepp. Ju tidigare angreppet upptäcks desto fortare går det också att åtgärda.