Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

LIVSMEDELSPROVTAGNING

Genom provtagning kan man verifiera att alla rutiner fungerar som de ska. Dessutom ingår ofta provtagningar som en del i egenkontrollen. Vi kan hjälpa dig med all typ av livsmedelsprovtagning och vi samarbetar med ackrediterade livsmedelslaboratorier. När analyssvaret kommit oss tillhanda erhåller ni en rapport med utlåtande. Nedan finner du exempel på provtagningar vi erbjuder:

 • mikrobiologiska prover av livsmedel
 • mikrobiologiska svabbprover i avlopp och utrustning
 • mikrobiologisk luftprovtagning
 • belastningsstudier för kontroll av hållbarhet hos livsmedel
 • misstänkt matförgiftning
 • rengöringskontroll
 • listeria
 • salmonella
 • dricksvatten och is
 • kemiska analyser
 • allergener
 • faecesprover för kontroll av personal efter utlandsvistelse.

Behöver du hjälp med provtagning? Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar

Att ta bakterieprover är bra för att säkerställa den hygieniska kvalitén, bestämma produktens hållbarhetstid men även för att säkerställa att inga patogener finns.

En patogen bakterie är en bakterie som orsakar sjukdom.

Den kvalitativa analysen ger svar på vilka ämnen eller föreningar som ingår i det undersökta provet men inte hur stor mängd det är.