Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av sidan. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du cookies.

LIVSMEDELSPROVTAGNING

Genom provtagning kan man verifiera att alla rutiner fungerar som de ska. Dessutom ingår ofta provtagningar som en del i egenkontrollen. Vi kan hjälpa dig med all typ av livsmedelsprovtagning och vi samarbetar med ackrediterade livsmedelslaboratorier. När analyssvaret kommit oss tillhanda tillhandahåller ni en rapport med utlåtande. Nedan finner du exempel på provtagningar vi erbjuder.

 • Mikrobiologiska prover av livsmedel
 • Mikrobiologiska svabbprover i avlopp och utrustning
 • Mikrobiologisk luftprovtagning
 • Belastningsstudier för kontroll av hållbarhet hos livsmedel
 • Misstänkt matförgiftning
 • Rengöringskontroll
 • Listeria
 • Salmonella
 • Dricksvatten/is
 • Legionella
 • Kemiska analyser
 • Allergener
 • Faecesprover för kontroll av personal efter utlandsvistelse