Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av sidan. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du cookies.

BESIKTNINGAR VID FUKTSKADOR OCH MÖGELANGREPP

Att arbeta förebyggande är oftast det mest kostnadseffektiva sättet att skydda sitt hus. De svaga punkterna i ett hus är det viktigt att känna till - en kunskap vi byggt upp under många år. Som samarbetspartner till många av de ledande försäkringsbolagen i Sverige har vi besiktigat tusentals hus genom åren och vet var problemen kan uppstå. Vi vet också vad man kan göra för att undvika obehagliga överraskningar och erbjuder bland annat nedan tjänster. 

  • Besiktning av fastigheter
  • Besiktning av våtutrymmen, krypgrunder och vindar
  • Besiktning vid misstanke om mikrobiell påväxt såsom äkta hussvamp eller mögel i hus
  • Besiktning vid misstanke om fuktskada

Behöver du besiktiga ditt hus? Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar

Beroende på typ av besiktning det gäller så utför en besiktningsman/kvinna med rätt kompetens uppdraget.

Beroende på syftet med besiktningen så letar man efter befintliga skador och brister som riskerar att ge skador i huset. Det kan vara allt från fukt-, mögel- och svampskador till angrepp av skadeinsekter som kan försämra skicket på huset.

Vid nytecknande av försäkring kräver många försäkringsbolag att fastigheten besiktigas och inspekteras för virkesförstörande insekter som kan skada bärande konstruktion i byggnader.