LOGGA IN

Här finner du våra webbaserade tjänster. Vid frågor om inloggning eller rapportering vänligen kontakta nomornet@nomor.se.

NomorNet

Kundportal där du finner rapporter, kartor och säkerhetsdatablad. Logga in här.

Nomor+

Egenkontrollprogram och dokumentarkiv. Logga in på webben här eller Android-appen här.

Hygiene C

Egenkontrollprogram med eller utan temperaturövervakning. Logga in här.

Nomors utbildningsportal

Här loggar du in till dina digitala utbildningar du beställt via oss.