LEDNING

Stefan Ivarsson
VD

stefan.ivarsson@nomor.se

Sophie Santesson
Chef matsäkerhet och centrala kunder

sophie.santesson@nomor.se

Peter Bergqvist
Operativ driftchef

peter.bergqvist@nomor.se

Max Aronsson
IT-chef

max.aronsson@nomor.se

Johan Hansson
Ekonomichef

johan.hansson@nomor.se

Claes Lanner
Försäljnings- och marknadschef

claes.lanner@nomor.se