Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

HÅLLBARHET

Nomor har de senaste åren utvecklat och prioriterat sitt hållbarhetsarbete och synat sin egen verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv. Vilka styrkor och svagheter har vi som företag? Inom vilka områden kan vi förbättra vårt hållbarhetsarbete och var har vi störst påverkan?

Idag har vi både en tydlig hållbarhetspolicy och en konkret femårsplan för vårt hållbarhetsarbete med mål och aktiviteter, dessutom presenterar vi varje år en hållbarhetsrapport för föregående år. Vi har genomfört en gedigen nulägesanalys av de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, och därigenom identifierat vilka mål vi har störst möjlighet att påverka. Utifrån denna analys har de aktiviteter vi satt upp kategoriserats inom tre utvalda fokusområden:

  • arbetsmiljö och säkerhet
  • miljö- och klimatpåverkan
  • kvalitet och socialt ansvar.

Kraven och förväntningarna från våra intressenter ökar ständigt och Nomor vill vara ett företag man känner sig trygg med som även ligger i framkant, är lyhörda och förändringsbenägna. Vår ambition är att vara en av de aktörer som visar vägen i branschen och vårt hållbarhetsarbete ska vara en självklar del i vår verksamhet som genomsyrar vårt företag i alla led.

Här kan du ta del av vår hållbarhetsrapport för 2020.

Här kan du ta del av vår hållbarhetsrapport för 2021.

 

Hållbarhetsrapport 2022

Här kan du läsa vår hållbarhetsrapport för 2022!

Våra certifieringar

Nomor är certifierade enligt standarderna ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 samt CEPA EN-16366. Alla dessa tre certifieringar innebär att vi har åtagit oss att jobba mot en ständig förbättring av vårt företag och att utveckla såväl våra tjänster kvalitetsmässigt samt att ständigt se över och minska vår miljöpåverkan.

Samarbete med Axelheds bigårdar och ekotjänster

Sedan våren 2022 samarbetar Nomor med Axelheds bigårdar och ekotjänster som sköter och driver utvecklingen av Nomors bikupa och kommande insektshotell. Läs mer om samarbetet här.