HÅLLBARHET

Historiskt sett har skadedjur mestadels bekämpats med olika typer av kemiska bekämpningsmedel. De flesta har varit väldigt effektiva för ändamålet, men har tyvärr också haft negativa effekter på människors hälsa och miljön.

Idag håller det här arbetssättet på att förändras och istället har nya lösningar kommit fram som inte kräver kemiska bekämpningsmedel. Vi har under åren aktivt utvecklat metoder som minskar vår påverkan på miljön. Som exempel kan nämnas våra specialutvecklade värmefläktar som används vid värmesanering mot vägglöss. Andra exempel på bekämpningsmedelsfria lösningar som vi använder oss av är olika typer av elektroniska och mekaniska slagfällor mot råttor och möss. I de fall som bekämpningsmedel fortfarande är ett nödvändigt alternativ försöker vi använda det alternativ som har minst påverkan på människors hälsa och miljön.

Att köra bil ut till våra kunder utgör en av våra största utsläppskällor. För att minska vår miljöpåverkan byter vi regelbundet ut våra bilar för att ha en modern och bränslesnål bilpark. I vårt bokningssystem läggs alla uppdrag upp i zoner för att minska körsträcka per arbete och därmed minskar vi bränsleförbrukning och miljöpåverkan.

Här kan du ta del av vår hållbarhetsrapport för 2020.

Våra certifieringar

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015, vilket innebär att vi har åtagit oss att jobba med ständig förbättring både kvalitetsmässigt med våra tjänster, såväl som att minska den miljöpåverkan som vi står för.