Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

BESIKTNINGAR MOT VIRKESFÖRSTÖRANDE INSEKTER

När du behöver få din bostad eller fastighet besiktigad, oavsett om du misstänker skada, det gäller ett försäkringsärende eller inför försäljning, så kan vi hjälpa dig. Vi utför besiktningar avseende husbock och hästmyra men även andra virkesförstörande insekter.

Husbocksbesiktning

Av de insekter som angriper virke i våra byggnader är husbocken den mest kända och samtidigt en av dem som kan förorsaka störst skada. Angreppen sker dolt inne i virket och leder ibland till påverkad bärighet i konstruktionen eller total förstörelse med omfattande och kostsamma saneringar och reparationer som följd.

Husbocken lägger sina ägg i springor och håligheter i virket. Efter några veckor kläcks äggen och de små larverna gnager sig in i virket. Det lömska med husbockens larver är att de alltid undviker att skada virkets yta vilket gör att angrepp kan pågå i flera år utan att upptäckas. Dessutom packar de borrmjölet i gångarna bakom sig. Därför går det inte heller att upptäcka ett angrepp genom förekomst av borrmjöl. Husbocken angriper virke av såväl gran som tall men aldrig virke av lövträd. Klimatet på vindar är ofta optimalt för husbockslarverna då det där kan bli mycket varmt på sommaren vilket gör att de trivs och äter mer.

Eftersom ett angrepp kan innebära omfattande skador så är en fackmannamässig besiktning av ditt hus det mest effektiva sättet att undvika obehagliga överraskningar. Försäkringsbolag ställer också krav på att en sådan besiktning genomförs för att du skall kunna teckna försäkring. Nomor besiktigar och godkänner byggnader för husbocksförsäkring.

Behöver du besiktiga ditt hus? Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar

Beroende på angreppets omfattning används lämplig insekticid. Vid större angrepp av husbock kan gasning behöva tas till. Har angreppet pågått under lång tid måste skadat konstruktionsvirke bytas ut.

Det beror på vilken årstid det är. Insektsangrepp av myror, getingar, flugor och silverfiskar är vanliga.