Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

HYGIENINSPEKTIONER

Hos kunder med hygienavtal utför vi regelbundna hygieninspektioner. Vid varje inspektion går en av våra matsäkerhetstekniker igenom hur processer, rutiner och rengöring fungerar i verksamheten men även lokaler, utrustning samt utemiljö granskas. Inspektionen följer en särskild checklista och utförs av personal med livsmedelshygienisk utbildning som vet vilka krav som behöver uppfyllas. Syftet är att hitta brister som kan påverka kvaliteten negativt samt att komma med förslag på hur dessa kan åtgärdas. Resultatet av utförda hygieninspektioner dokumenteras i en rapport med fotodokumentation på avvikelser samt redovisas muntligt för utsedd kontaktperson hos kunden. Rapporterna går sedan att ta del av i aktuell kundportal eller per mejl. Nomors hygieninspektioner ger ett gott stöd i det praktiska arbetet med inspektioner, provtagning och kontroller. På detta sätt får ni vägledning så att er verksamhet kan arbeta mot att leva upp till gällande krav och lagstiftning. Genom regelbunden kontroll och uppföljning hålls hygienmedvetandet på arbetsplatsen på en hög nivå.

 
 

Intresserad av hygienavtal? Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar

I hygienförordningen EG852/2004.

Genom att ta prover på ytan för att se om det finns kvar smuts eller bakterier.

Att varorna är hela och rena, att inte ytteremballaget är trasigt, att de håller rätt temperatur, att märkning, följesedlar och specifikationer stämmer med de varor du tagit emot och beställt.