HYGIENINSPEKTIONER

Hos kunder med hygienavtal utför vi regelbundna hygieninspektioner. Vid varje inspektion går en av våra livsmedelstekniker igenom hur processer, rutiner och rengöring fungerar i verksamheten. Samtliga av våra livsmedelstekniker har utbildats inom livsmedelshygien och vet vilka krav som behöver uppfyllas. Inspektionerna dokumenteras och rapporterna går sedan att ta del av i aktuell kundportal eller per mail. På detta sätt får du vägledning så att din verksamhet kan arbeta mot att leva upp till gällande krav och lagstiftning.

Intresserad av hygienavtal? Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar

I hygienförordningen EG852/2004.

Genom att ta prover på ytan för att se om det finns kvar smuts eller bakterier.

Att varorna är hela och rena, att inte ytteremballaget är trasigt, att de håller rätt temperatur, att märkning, följesedlar och specifikationer stämmer med de varor du tagit emot och beställt.