Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

COMPYLOBACTER

Förekomst: hos fjäderfä, svin, nötkreatur, får, hund, katt samt vatten.

Inkubationstid: ett till tio dygn, vanligen tre till fem dygn.

Symptom: allt från kortvarig diarré till tarminfektion med kramper och diarré som kan vara i flera veckor. Ledbesvär till följd förekommer.

Orsak till utbrott: otillräckligt värmebehandlade råa livs­medel, korskontamination, dricksvatten som förorenats med avloppsvatten.

Förebygg: ordentlig upphettning, rengöring av redskap mellan olika arbetsmoment. Tvätta händerna efter kontakt med djur.

Behöver din verksamhet hjälp med hygienrutiner? Kontakta oss!