SALMONELLA

Förekomst: bland djur, främst fjäderfä, svin, nöt och vilda fåglar. Utbrott har orsakats av fjäderfä, ägg, opastöriserad mjölk, peppar och groddar. De flesta svenskar som får salmo­nella smittas utomlands.

Inkubationstid: ett halvt till några dygn.

Symptom: akuta symptom av illamående, kräkningar, mag­kramper, diarréer, feber och huvudvärk. Kan vara i några dygn men blir ibland långvarigt. Följdsjukdom i form av reaktiv artrit (ledvärk) och Reiters syndrom.

Orsak till utbrott: förtäring av råa förorenade livsmedel, otillräcklig upphettning av livsmedel med salmonella såsom kyckling, anka fläskkött och ägg. I svenskt kött och svenska ägg är salmonella mycket ovanligt. Om det hittas når det aldrig konsumenten.

Förebygg: ordentlig upphettning, efterkrydda inte maten, färska grönsaker framförallt groddar skall kylförvaras, sköljas och konsumeras snarast. Undvik opastöriserad mjölk.

Behöver din verksamhet hjälp med hygienrutiner? Kontakta oss!