Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

SARS-CoV-19 (CORONAVIRUS)

Förekomst: hos människor.

Inkubationstid: två till fjorton dygn.

Symptom: influensaliknande symptom såsom hosta och feber

Orsak till utbrott: droppsmitta som sprids primärt genom små droppar i luften som sprids när en sjuk person nyser, hostar eller andas. Viruset kan även överleva i flera timmar, eller upp till flera dygn, på ytor. I vilken utsträckning detta är en källa till smittspridning har man ännu inte kunnat klarlägga, men en viss risk bedöms finnas.

Förebygg: undvik närkontakt och handslag med andra människor, undvik att vidröra ögon, näsa och mun samt tvätta händerna ofta och noga.

Särskilda rekommendationer till café- och restaurangägare: minimera risken för trängsel bland gästerna i din verksamhet genom att till exempel öka avståndet mellan borden, servera gästerna vid borden, tejpa markeringslinjer för att undvika köbildning. Se även till att det finns gott om tvål och pappershanddukar vid samtliga tvättställ. Öka rengöringsfrekvensen av ytor som gäster och personal ofta kommer i kontakt med samt utför regelbundna riskbedömningar och upprätta förebyggande rutiner som personalen får tydlig information om. Läs mer på www.folkhalsomyndigheten.sewww.slv.se och www.ecdc.europa.eu/en.

Behöver din verksamhet hjälp med hygienrutiner? Kontakta oss!