SHIGELLA

Förekomst: hos människor och apor. Livsmedel som påträffats med bakterien har förorenats av smutsiga händer eller avloppsvatten. Utbrott har orsakats av sallader, opastöriserad mjölk samt förorenat dricksvatten.

Inkubationstid: ett halvt till ett par dygn.

Symptom: magsmärtor, kramper, blodiga diarréer, kräkningar, följdsjukdom Reiters syndrom och reaktiv artrit.

Orsaker till utbrott: förorening av livsmedel med avföring eller avloppsvatten.

Förebygg: god handhygien, bevattning med rent vatten.

Behöver din verksamhet hjälp med hygienrutiner? Kontakta oss!