Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

RADON

Radon är en radioaktiv ädelgas som har sitt ursprung i uran. Den förekommer i större eller mindre mängd i marken, så kallad markradon, vilket är den vanligaste orsaken till radonproblem i inomhusluft. Men radon kan också komma från byggnadsmaterial, och då blåbetong.

I Sverige är blåbetong det byggnadsmaterial som orsakar problem med radon. Den användes som byggnadsmaterial mellan åren 1929 till 1975 och innehåller alunskiffer. Blåbetongen kan vara högstrålande eller lågstrålande beroende på var skiffern bröts. Forskningsrapporter kom fram runt 70-talet som visade att blåbetongen avgav radongas, och det beslutades att den inte längre fick produceras. Fram till 1975 gick det att få tag på blåbetong, och det har konstaterats att det använts i hus fram till ca 1980.

Radon varken syns eller luktar. Det måste göras en mätning av bostaden för att ta reda på om hur mycket radon det finns. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att ca 500 personer i Sverige dör av cancer i lungor och luftvägar orsakad av radon varje år. Risken att drabbas ökar med förhöjd exponering av radon. Riksdagen har av den anledningen satt upp ett delmål att alla bostäder ska ligga under ett gränsvärde på 200 Bq/m³.

Läs mer om radon på https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/radon/

 

Behöver du mäta radonhalten i dina fastigheter? Kontakta oss!